Telefonisch Bereikbaar ma-vr 09:00-18:00   053 - 436 35 00 

Privacy

Zo gaan wij om met uw gegevens.

Het beschermen van de privacygegevens van onze klanten is belangrijk voor ons. De verklaring die u nu leest, heeft als doel u te informeren over hoe wij omgaan met de persoonlijke informatie verkregen door uw keuzes op onze website.

Onze toewijding tot het privacybeleid staat bij ons centraal. Dit beleid dient als leidraad voor het verzamelen en gebruik van uw persoonlijke gegevens door ons en onze medewerkers.
Wij gebruiken de door u beschikbaar gestelde gegevens alleen in overeenstemming met ons privacybeleid.

De door Ultimate Sports verzamelde gegevens worden uitdrukkelijk niet ter beschikking gesteld aan derden en worden uitsluitend gebruikt voor intern gebruik.

Wij streven ernaar onze klanten die producten aan te bieden die voorzien in hun behoeften, daarom mag Ultimate Sports de informatie die verzameld is via onze klanten gebruiken om andere klanten te benaderen om zodoende laatstgenoemden te informeren over nieuwe ontwikkelingen.

Het verzamelen van informatie
Ultimate Sports verzamelt (persoons) informatie om producten aan te bieden of te verstrekken aan onze klanten. Wij kunnen deze informatie op verschillende manieren verkrijgen.

• Direct via onze klanten, enquetes en ander materiaal wat beschikbaar is gesteld door onze klanten.
• Door transacties waar Ultimate Sports en de klant bij betrokken is.
• Door ‘klik gedrag’ op onze website.

Maatregelen ter bescherming van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van onze klanten
Ultimate Sports beperkt de toegang tot persoongegevens tot die medewerkers van Ultimate Sports die het nodig hebben voor het uitoefenen van hun werkzaamheden.
Medewerkers dienen zich te onderwerpen aan het beleid ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Medewerkers die deze regels overtreden zullen worden bestraft met in het uiterste geval ontslag tot gevolg.
Verkopers en andere contractanten dienen zich te houden aan onze contractuele eisen om de veiligheid van gevoelige persoonlijke informatie te waarborgen.

Wij volgen de volgende procedures om de kwaliteit van de verzamelde informatie te waarborgen en waar mogelijk informeren wij onze klanten over hoe zij toegang kunnen krijgen tot hun persoonsgegevens en waar mogelijk correcties aan te brengen.
Ultimate Sports voert afdoende maatregelen om de kwaliteit van de verzamelde informatie van onze klanten te waarborgen. Rechtstreeks verzamelde informatie van klanten dienen te kunnen worden gecorrigeerd, derhalve staan wij hen toe, daar waar mogelijk, deze verkeerde informatie te corrigeren.
Vanzelfsprekend is deze correctie niet mogelijk als de informatie betrekking heeft op een eerder afgesloten transactie of de privacy of rechtspositie van derden zou aantasten.
Waar mogelijk onderwerpen wij ons aan terzake doende regelgeving.
U kunt de foutieve persoonsgegevens corrigeren door ons schriftelijk hiervan op de hoogte te stellen. Vergezeld van enig bewijsmateriaal zoals bijvoorbeeld een kopie van uw identiteitskaart en/of paspoort.
Wij houden ons het recht voor om onafhankelijk aangevraagde correcties te verifieren.
Om uw persoonsgegevens en veiligheid te garanderen nemen wij afdoende maatregelen om uw identiteit te controleren alvorens tot correctie over te gaan.
Wij houden ons het recht voor om servicekosten in rekening te brengen voor het aanleveren van informatie aangaande uw verzoek.

Onze website kan gelinked zijn aan andere websites.
Ultimate Sports is gerechtigd om haar website te linken naar andere websites. Ultimate Sports is niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacyaangelegenheden verstrekt door websites die gelinked zijn aan de onze.

Opzeggen.
Ultimate Sports heeft het recht om informatie verkregen uit 'klik'gedrag van onze klanten ter beschikking te stellen aan andere, nieuwe klanten. Deze informatie betreft uitsluitend het aanbieden van aangekochte artikelen door bestaande klanten aan nieuwe klanten.
Mocht u enige vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot dit privacy beleid, neemt u dan contact op met ons via info 'et' (@) ultimatesports.nl
Waar nodig zullen wij dit privacy beleid veranderen en aanpassen. Tevens houden wij het recht voor om artikelen toe te voegen en te wijzigen.